Zavarovanje v času vaše telesne poškodbe zaradi nezgode


Se je tudi vam zgodilo, da ste se posledic vaših telesnih poškodb začeli zavedati šele po tem, ko ste bili fizično nezmožni za opravljanje vaših vsakodnevnih življenjskih aktivnosti? Takšnih, ki ste jih pred poškodbo z veseljem in neovirano opravljali.


Vaša zavarovalnina v primeru telesne poškodbe zaradi nezgode

Verjetno ste se tudi vi vprašali ali ste bili v času nezgode zavarovani, takoj po tem, ko ste se soočili z neprijetnimi težavami zdravljenja, telesnimi bolečinami, omejeno zmožnostjo za opravljanje vaših vsakodnevnih življenjskih opravil, nezmožnostjo za delo, strahom, neprijetnim občutkom, dolgotrajnimi specialističnimi zdravljenji, nepredvidenimi stroški vaših prevozov na zdravljenja, izgubo na vašem dohodku in ostalimi fizičnimi, psihičnimi in finančnimi posledicami.

Če ste bili telesno poškodovani v nezgodi in ste nezgodno zavarovani, ste od zavarovalnice upravičeni zahtevati zavarovalnino. Zavarovalnica vam je dolžna izplačati zavarovalnino po veljavnih splošnih pogojih zavarovalnice, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da ste bili poškodovani v nezgodi (Vprašajte za nasvet kateri dogodek se smatra za nezgodo),
 • in ste bili nezgodno zavarovani v trenutku nezgode.

Pri nezgodi imate možnost biti zavarovani za primer :

 • trajne invalidnosti,
 • nezgodne smrti,
 • prehodne nesposobnosti za delo (dnevna odškodnina),
 • nastanitve in zdravljenja v bolnišnici (bolnišnični dan),
 • nastanitve in zdravljenja v zdravilišču (zdraviliški dan),
 • nastanka stroškov zdravljenja.

Na tem mestu je potrebno omeniti, da so zavarovalnice organizacije, ki so usmerjene k ustvarjanju dobička. Zato vam vaša zavarovalnica v vašem škodnem primeru ne bo pomagala pri zaščiti vaših interesov in iskanju najboljših možnosti za izplačilo zavarovalnine. Pomagal vam bo le vaš odvetnik.

Ali je tudi do vaše poškodbe prišlo zaradi nezgode? Za pomoč pri presoji možnosti izplačila zavarovalnine za navedene zavarovalne primere vprašajte za nasvet.

Telesno ste bili poškodovani zaradi neodgovornega ravnanja tretje osebe

Predstavljajte si, da ste na obisku pri znancu in mu pomagate pri popravilu strehe, ko vam nenadoma zdrsne lestev, tako da z višine padete na tla in se poškodujete. Ali pa, da ste padli po drsečih ali slabo očiščenih stopnicah stanovanjske hiše. Morda pa vas poškodujejo težka drsna vrata pri vstopu v trgovino, zaradi mehanske napake ali vas nič hudega sluteč poškoduje delovni stroj, zaradi neprevidnega ravnanja delavcev ob hoji pri gradbišču.

Nevarnosti za nezgodo, zaradi neodgovornega ravnanja tretje osebe smo neprestano izpostavljeni. Če ste bili telesno poškodovani v nezgodi, ki
vam jo je s svojim ravnanjem povzročila tretja oseba pomeni, da nastopate v nezgodnem dogodku kot oškodovanec.

Kot oškodovanec ste upravičeni zahtevati povrnitev škode od povzročitelja za škodo zaradi:

 • posledic telesnih poškodb, ki ste jih imeli med zdravljenjem,
 • neugodnosti, ki ste jih doživeli med zdravljenjem,
 • vaših duševnih posledic med zdravljenjem in po njem,
 • duševnih bolečin ob smrti bližnjega v prometni nesreči ali težki invalidnosti,
 • zmanjšanja vaših splošnih življenjskih sposobnosti po zdravljenju,
 • doživetega strahu v nesreči in pri zdravljenju,
 • skaženosti na vašem telesu, ki je nastala v prometni nesreči,
 • stroškov vašega zdravljenja,
 • stroškov izvedeniških mnenj cenilcev,
 • stroškov vaših prevozov na zdravljenje,
 • nakupa zdravil za vaše poškodbe,
 • škode na vašem vozilu,
 • izgube na vašem dohodku v času zdravljenja,
 • poškodovanja vaših osebnih stvari v prometni nesreči.

V kolikor niste prepričani ali so v vašem primeru izpolnjeni vsi pogoji za nastanek odškodninske obveznosti povzročitelja škode vprašajte za nasvet.

Verjetno ste tudi vi eden izmed tistih, ki vas skrbi, da boste s svojo zahtevo po povrnitvi vaše škode povzročitelja spravili ob neugoden finančni položaj. Običajno posameznik zavaruje svojo odgovornost za nevarnosti, ki izhajajo iz vsakodnevnega življenja, na tak način, da za svoje premoženje sklene zavarovanje splošne odgovornosti. Še več, večina podjetij mora na podlagi dejavnosti po zakonu ustrezno zavarovati splošno odgovornost, za povzročeno škodo. Obveznost za povrnitev vaše škode bo tako prevzela zavarovalnica.

Vendar ne računajte na to, da vam bo zavarovalnica v vašem škodnem primeru pomagala pri zaščiti vaših interesov in iskanju najboljših možnosti za izplačilo denarnega povračila. Pomagal vam bo le vaš odvetnik.

Pri vaši presoji o tem, do katerega povračila škode in posledic ste upravičeni v primeru vaše telesne poškodbe v nezgodi vprašajte za nasvet.