Telesna poškodba v nezgodi


Nezgoda nikoli ne počiva. Nenadni in nepredvideni dogodki vam lahko povzročijo telesne poškodbe vse od zvina, odrgnin, ran in podobnih lažjih poškodb, ki se s časom odpravijo, do težkih telesnih poškodb, ki vam za vedno lahko zaznamujejo življenje.


Nezgoda je nenaden, nepredviden in od poškodovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje na poškodovančevo telo. Pri odločitvah, ki vplivajo na vaše fizično, psihično in finančno okrevanje po nesreči je izredno pomembno, da ravnate pravilno. Če ste bili poškodovani v prometni nesreči in potrebujete pomoč, vedno lahko vprašate za nasvet.

Utrpeli ste telesno poškodbo zaradi nezgode, če ste bili udeleženi v situaciji, ji jih predstavljajo naslednji dogodki:

 • utrpeli ste udarec s predmetom ali ob predmet,
 • povozili so vas ali je v vas trčilo vozilo,
 • doživeli ste stisk ali ukleščenje,
 • udaril vas je električni tok ali strela,
 • ste padli ali zdrsnili,
 • ranilo vas je orodjem ali orožje,
 • z nevarnim predmetom ste doživeli vreznino,
 • ranila vas je eksplozivna snov,
 • utrpeli ste vbod s predmetom,
 • ugriznila ali udarila vas je žival,
 • zastrupili ste se s hrano,
 • zastrupili ste se zaradi vdihavanja plina,
 • doživeli ste okužbo rane,
 • utrpeli ste opeklino z ognjem, elektriko ali drugo nevarno snovjo,
 • udeleženi ste bili v dogodku, ki bi lahko terjal zadavitev ali utopitev,
 • dušilo vas je, ker ste bili zasuti z zemljo, peskom ali snegom
 • doživeli ste prekomerni telesni napor ali naglo telesno kretnjo.

Za več informacij v zvezi z vašo nezgodno situacijo lahko vprašate za nasvet.

Kako ravnati po poškodbi v nezgodi

Varnost in počutje poškodovanca je vedno najpomembnejša skrb po poškodbi v nezgodi. Z zbranim, hitrim in učinkovitim ukrepanjem
lahko takoj zaščitite sebe in ostale poškodovance. Po nezgodi in kasneje tekom zdravljenja ustrezno dokumentirajte vaše telesne poškodbe, potek zdravljenja in nastale posledice po zdravljenju.

Ali so ustrezno ravnali z vami po vaši telesni poškodbi zaradi nezgode preverite tukaj.

Zagotovite vašemu otroku primerno zdravljenje

Posebno pozornost namenite vašemu otroku, če je bil poškodovan v nezgodi. Za otroka je poškodba v nezgodi popolnoma nov in nepričakovan dogodek. Pri otrocih je težje odkrivati psihične travme nesreč, pogosto podoživljajo strah v sanjah in pri vožnji z avtomobilom. Pozorni bodite na vedenje otroka, nepričakovane izbruhe jeze in menjavanje razpoloženja. V takšnih trenutkih je za vašega otroka pomembno kako ravnate, saj so posledice prometnih nesreč zanj lahko dolgotrajne.

Na kaj morate biti pozorni med zdravljenjem in po končanem zdravljenju vašega otroka se posvetujte takoj po nezgodi.

Zavarovanje v času nezgode

Po tem ko pride do telesne poškodbe je žal prepozno, da bi sklenili zavarovanje za to nezgodo. Če ste nezgodno zavarovani, ste v prvi meri ustrezno poskrbeli zase. Dalje je pomembno, da ste seznanjeni s tem katere rizike imate zavarovane po vaši polici nezgodnega zavarovanja in
do kakšne zavarovalnine ste upravičeni.

Če je bil za vašo poškodbo v nezgodi odgovoren nekdo drug, je za vas pomembno, da imate pregled nad postopkom, ravnanjem in vašimi pravicami, ki jih imate kot poškodovanec. Več

Če ste bili poškodovani v nezgodi, ne računajte na vašo zavarovalnico, da vam bo pomagala pri zaščiti vaših interesov in iskanju najboljših možnosti za izplačilo denarnega povračila. Pomagal vam bo le vaš odvetnik.

Zaščitite svoje pravice: Pomagali vam bodo strokovnjaki

Vaša pravica je, da ste seznanjeni z vsemi postopki in da si pravočasno zagotovite strokovno pomoč, v trenutkih ko to najbolj potrebujete. S tem lahko bistveno pripomorete k zmanjšanju neprijetnih posledic nezgode takoj po poškodbi, med zdravljenjem in po končanem zdravljenju. V zvezi z vašo telesno poškodbo zaradi nezgode vedno lahko vprašate za nasvet.