1.Uvod
Splošni pogoji so vezani na uporabo spletnega mesta www.danicaferlin.si. Pod pojmom spletno mesto se smatrajo vse spletne strani na naslovu www.danicaferlin.si.

2. Vsebina spletnega mesta
Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Odvetniška pisarna odvetnice Danice Ferlin Samsa se obvezuje, da bo storila vse kar je v njihovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

3. Zaščita avtorskih pravic
Vse informacije in podobe v najširšem pomenu, objavljene na teh spletnih straneh, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba objavljenih vsebin v komercialne namene. Uporabnikom je dovoljena uporaba objavljene vsebine izključno v osebne, nekomercialne in izobraževalne namene, pri čemer morajo biti pri uporabi ohranjene vse informacije o avtorjih , viru in zaščiti avtorskih ali drugih pravic.  

4. Zaščita zasebnosti

Podatke, ki jih boste vpisali na spletnem mestu bomo obravnavali kot zaupne in bodo uporabljeni izključno za komuniciranje z vami. Varovani bodo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki in informacije so nam poslani preko spleta v nezaščiteni elektronski obliki, zato so lahko na razpolago tudi tretjim osebam. Zaradi varovanja Vaše identitete in zasebnosti ne vpisujte osebnih podatkov, za katere ne želite, da so razkriti.

5. Zunanje povezave

Uporabnikom  je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo na te spletne strani. Del tega spletnega mesta so tudi povezave na druge spletne strani, ki niso del tega spletnega mesta. Za vsebino na teh straneh ne odgovarjamo.

6. Sprememba pogojev
Odvetniška pisarna Ferlin Samsa si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite pravila uporabe in pogoje.

7. Pristojno sodišče
Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na teh spletnih straneh se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno sodišče v Ljubljani.

8. Zaključek
Z vstopom na spletno stran soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

Prijetno uporabo spletnih strani vam želimo!