Odvetnica Danica Ferlin Samsa - Z vami, ko to najbolj potrebujete.
Zaščitite svoje pravice, če ste bili poškodovani pri delu.
vprašaj   
VPRAŠAJTE NAS Če imate vprašanje, izpolnite in pošljite obrazec, mi pa vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

DomovPravna področja › Poškodba pri delu

Poškodba pri delu

Zaposleni ste pri svojem delu neprestano izpostavljeni različnim nevarnostim.
Različne nevarnosti pri delu Najbolj so pogoste delovne poškodbe pri uporabi nevarnih delovnih orodij in delovne opreme kot so rezalniki, žage, noži, sredstva za prevoz blaga, regali in podobno. Najhujše so posledice poškodb pri delovnih nesrečah na gradbišču, in pri podobnih nevarnih dejavnostih. Velik delež poškodb pri delu se dogodi tudi na poti zaposlenega iz dela in nazaj domov, lahko pa tudi na službenem potovanju.

Pri odločitvah, ki vplivajo na vaše fizično, psihično in finančno okrevanje po poškodbi pri delu je izredno pomembno, da ravnate pravilno. Če ste bili poškodovani pri delu in potrebujete pomoč, vedno lahko vprašate za nasvet.

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za poškodbo pri delu šteje:
  • poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka na telo,
  • poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti,
  • poškodba, ki jo utrpi zavarovanec na redni (običajni) poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, na službeni poti ali na poti, da nastopi delo,
  • obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.
Poškodbo pri delu ste utrpeli tudi, če ste opravljali delo kot dijak ali študent preko študentskega servisa ali v okviru strokovne prakse.

Za več informacij v zvezi z vašo poškodbo pri delu vprašajte za nasvet.

Kako ravnati po poškodbi pri delu

Varnost in počutje poškodovanca je vedno najpomembnejša skrb po poškodbi pri delu. Delodajalec je dolžan ustrezno poskrbeti za vas, če ste bili poškodovani kot delavec takoj ob poškodbi pri delu, nato pa v roku 24 ur izpolniti obrazec za prijavo poškodbe pri delu. Po nezgodi in kasneje tekom zdravljenja ustrezno dokumentirajte vaše telesne poškodbe, potek zdravljenja in nastale posledice po zdravljenju.

Ali so ustrezno ravnali z vami po vaši poškodbi pri delu preverite tukaj.

Zavarovanje v času poškodbe pri delu

Po tem ko pride do telesne poškodbe je žal prepozno, da bi delodajalec sklenil zavarovanje za vašo nezgodo. Če vas je delodajalec nezgodno zavaroval, je v prvi meri ustrezno poskrbel za vas. Dalje je pomembno, da vas delodajalec seznani s tem katere rizike imate zavarovane po polici nezgodnega zavarovanja in do kakšne zavarovalnine ste upravičeni v primeru poškodbe pri delu.  

Če je bil za vašo poškodbo v nezgodi odgovoren delodajalec, je za vas pomembno, da imate pregled nad postopkom, ravnanjem in vašimi pravicami, ki jih imate kot poškodovanec. Vprašajte za nasvet.

Če ste bili poškodovani pri delu, ne računajte na zavarovalnico, da vam bo pomagala pri zaščiti vaših interesov in iskanju najboljših možnosti za izplačilo denarnega povračila. Pomagal vam bo le vaš odvetnik.

Zaščitite svoje pravice: Pomagali vam bodo strokovnjaki

Vaša pravica je, da ste seznanjeni z vsemi postopki in da si pravočasno zagotovite strokovno pomoč, v trenutkih ko ste se poškodovali pri delu. S tem lahko bistveno pripomorete k zmanjšanju neprijetnih posledic takoj po poškodbi, med zdravljenjem in po končanem zdravljenju. V zvezi z vašo telesno poškodbo pri delu vedno lahko vprašate za nasvet.